Unngikk stor energikostnad

Helsehuset

Suksesshistorie

Da Værste AS som forvalter og drifter Helsehuset Fredrikstad installerte Glitre Energiløsningers SmartEO i 2018 avdekket de at kjølegjenvinneren ikke kjørte.

Helsehuset Fredrikstad åpnet i 2013 og ligger på Kråkerøy i Fredrikstad sentrum. Her holder blant annet deler av Sykehuset Østfold til.

SmartEO avdekket at kjølegjenvinneren ikke kjørte – selv om den var satt opp til det. Dette skjedde i begynnelsen av juni, så heldigvis ble den fikset før sommervarmen kom. Her unngikk Værste AS en stor energikostnad som er vanskelig å beregne.

Med aktiv drift, tiltak og investeringer har bygget totalt sett redusert kjølebehovet med over 60 prosent. Dette er et godt eksempel på at selv nye bygg har mye å spare.

Vil du også ha mulighet til å avdekke feil?