Arkiver: Customer stories

Suksesshistorie Fredrikstad Stadion

Suksesshistorie Fredrikstad Stadion

Da fotballstadion i Fredrikstad installerte Glitre Energiløsningers SmartEO i 2017 forsto de raskt at her var det penger å spare på energikostnader i driften.

Suksesshistorie Helsehuset

Suksesshistorie Helsehuset

Da Værste AS som forvalter og drifter Helsehuset installerte Glitre Energiløsningers SmartEO i 2018 avdekket de at kjølegjenvinneren ikke kjørte.