Om Glitre

Energiløsninger

«Vi gjør morgendagen helt elektrisk» ved å gjøre de bærekraftige valgene lønnsomme for kundene!

Om Glitre Energiløsninger

Glitre Energiløsninger er det yngste forretningsområdet i Glitre Energi og er etablert for å utvikle og kommersialisere nye energiløsninger innen bedriftsmarkedet.

Vi kombinerer teknologiutvikling og innovasjon med eksisterende kompetanse i Glitre Energi for å lage nye forretningsmodeller tilpasset fremtidens kraftsystem.

Elektrifisering er kanskje det viktigste tiltaket vi kan gjennomføre for å redusere verdens klimagassutslipp. Samfunnet har behov for mer fornybar energi de neste tiårene samtidig som strømnettet skal håndtere det økte forbruket. 

Vi jobber blant annet med energieffektivisering, effektutjevningsolceller, energilagring i form av batterier og vannbåren varme.

Teknologi og digitalisering muliggjør samspill mellom energiløsningene slik at løsningene blir smarte! 

Glitre Energi Produksjon produserer fornybar vannkraft, Glitre Energi Nett transporterer kraften fram til alle strømforbrukere, Glitre Energi Strøm selger strømprodukter til forbrukere og balansere dette ut i det internasjonale strømmarkedet. Med Glitre Energiløsninger på laget kan Glitre Energi også hjelpe strømforbrukere med å bruke den fornybare energien smart! 

Kontakt:

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med våre dyktige medarbeidere

Guro Knapstad

Guro Knapstad

leder strategi & forretningsutvikling

Kristian Aarstad Vennemoe

Kristian Aarstad Vennemoe

leder kommersialisering

Anniken Auke Borgen

Anniken Auke Borgen

prosjektleder

Sivert Eliassen

Sivert Eliassen

konseptutvikler og prosjektleder