Innovasjon og utvikling

Glitre Energiløsninger tar en aktiv rolle for å finne morgendagens løsninger.

Glitre Energiløsninger utvikler og tilbyr nye energiløsninger, med basis i eksisterende kunnskap og kompetanse i Glitre Energi. Energisektoren er i stor endring, og Glitre Energiløsninger tar en aktiv rolle for å finne de gode løsningene på fremtidas utfordringer – i dag. Siden de gode løsningene starter med de gode spørsmålene, kjører vi flere innovative prosjekter søker vi svar på hvordan vi best gjør morgendagen helt elektrisk.

Les mer om noen av våre innovasjonsprosjekter:

Norflex

I det Enova-støttede prosjektet utforsker vi hvordan kraftsystemet kan utnyttes bedre i fremtida, gjennom automatisk tilpasning av strømforbruk i perioder der strømnettet er hardt belastet. Slik unngår nettselskapene kostbar utbygging av nettet, og kunder får godtgjørelse for å tilpasse forbruket sitt når det trengs.

Nødstrøm

I 2025 åpner nytt sykehus i Drammen. Med støtte fra Enova jobber vi sammen med Glitre Energi Produksjon for å levere en innovativ nødstrømløsning. Gjennom bruk av aggregater på biodrivstoff kombinert med energilagring og full utnyttelse av varmeenergien fra Drammen fjernvarme, lokal solproduksjon og smart styring oppnås et system som reduserer sykehusets kostnader, reduserer klimautslipp og støtter kraftsystemet både lokalt og sentralt.

Foto: Link Arkitektur

Becour – opprinnelsesgarantier

Sammen med Glitre Energi Produksjon støtter vi Becour i utviklingen av en digital handelsplattform for direkte handel av opprinnelsesgarantier mellom fornybare energiprodusenter og strømforbrukere slik all verdi går til verdiøkning av fornybar energi i stedet for til finansielle spekulanter. Basert på dette prosjektet utvikler vi en metode for live rapportering av forbruket av opprinnelsesgarantier slik at man kan oppnå sporbarhet eller «visuell sporing av energi».

Videreutvikling SmartEO

SmartEO Cloud er bygd på vår egen plattform og blir kontinuerlig utviklet med tanke på kundebehov. Vi jobber med videreutvikling av tjenester og funksjonalitet, slik at SmartEO fortsetter å være den beste tjenesten for energieffektivisering.

Hvordan vi jobber og hvorfor vi lykkes

Gjennom de nevnte prosjektene og stadig nye initiativer er vi med på å forme fremtidas energisektor. Vi vil gjøre de bærekraftige valgene lønnsomme, og for å klare det tror vi at det er viktig å teste løsninger i praksis. Ikke alt vi gjør vil ha livets rett, men gjennom kontinuerlig utvikling sørger vi for at vi kan tilby stadig bedre tjenester til våre kunder. Vår hverdag ligger i grensesnittet mellom innovasjon og leveranse, og en del av prosjektene realiseres ved hjelp av FoU-midler. Vi er også del av et konsern som har bred erfaring fra hele energisektoren i tillegg til et eget utviklermiljø, og vi har tilgang på den riktige kompetansen internt når det trengs.

Kontakt oss

Samarbeid og partnerskap er nøkkelen til å lykkes med nye innovative løsninger. Vi ser hele tiden etter gode samarbeidspartnere, ta gjerne kontakt med oss.

Guro Knapstad

Guro Knapstad

konsernansvarlig forretningsutvikling og innovasjon

Sivert Eliassen

Sivert Eliassen

konseptutvikler og prosjektleder