Hvordan redusere dine energikostnader

Bedrifter ønsker alltid å redusere sine kostnader, men mange har dårlig oversikt over sine energikostnader, hva de går til, og ikke minst hvordan de kan reduseres. I tillegg øker fokuset på å redusere sitt klimaavtrykk, både gjennom lovreguleringer, incentivordninger og krav om bærekraftig drift. Begge deler taler for at din bedrift bør grep om sine energikostnader, og vi i Glitre Energiløsninger hjelper deg med enkle grep som gjør at du kan spare energi og kostander.

Hvordan redusere dine energikostnader?

Enhver bedrift er unik, og energiløsninger som passer for noen passer ikke for andre. Likevel er det noen generelle tiltak alle bør vurdere:

Energieffektivisering

Den billigste og mest miljøvennlige strømmen er den du ikke bruker. En energiovervåkningsløsning som SmartEO gir detaljert oversikt over forbruket og bidrar til å identifisere energisparingspotensialet. Vår erfaring tilsier at energiforbruket reduseres med 10-30 % med enkle tiltak SmartEO identifiserer – også på nybygg!

 

Effektutjevning

(bedre kjent som peak shaving)

Du betaler ikke bare for hvor mye strøm du bruker, men også for hvor mye du bruker på én gang. Ved å fordele forbruket utover på en smart måte belaster du strømnettet mindre og betaler dermed mindre nettleie.

Anleggsbidrag

Ved nyetablering og utvidelser kan man få store ekstrakostnader hvis nettselskapet må forsterke nettet i området for å dekke det nye strømbehovet. Ved å redusere forbruk, fordele forbruk utover eller å installere et energilager kan man redusere effektbehov fra nettet, og dermed i noen tilfeller unngå å betale anleggsbidrag.

 

Solproduksjon

Kostnaden på solcelleanlegg har nå falt til et nivå der det er lønnsomt å installere, og forholdene for solcelleproduksjon i Norge er bedre enn man skulle tro. Ved å produsere og forbruke egen strøm sparer dere ikke bare selve strømprisen, men også nettleie og avgifter, som ofte utgjør vel så mye.

Vennlige løsninger for miljø og lommebok

I Glitre Energiløsninger jobber vi for å gjøre miljøvennlige løsninger lønnsomme. Å bruke kraftsystemet smartere er både miljøvennlig og lønnsomt.

Vi gjør en stadig mer kompleks energisektor forståelig og finner de riktige løsningene for deres behov, slik at dere reduserer energiforbruk, energikostnader og miljøavtrykk. Ta kontakt med Glitre Energiløsninger for å høre hva vi kan gjøre for akkurat ditt firma, enten det gjelder energieffektivisering, utfasing av fossil energi eller du er på jakt etter en solid partner for andre fremtidsrettede energiløsninger.

Ta kontakt med Glitre Energiløsninger for å høre mer om fremtidsrettede energiløsninger