God energiledelse – en liten innføring

De aller fleste har nå fått opp øynene for nødvendigheten av å oppnå bærekraftig utvikling. Dette er et komplisert puslespill. Elektrisitet, og hvordan vi bruker den er en brikke i dette puslespillet for å nå de ambisiøse, men ikke uoppnåelige klimamålene som settes av både nasjonale og internasjonale politikere. EU vedtok i 2018 Green Deal, en prosess for å lovfeste klimanøytralitet innen 2050. For den europeiske energisektoren tilsier dette et mål om å bli utslippsfri. For å få dette til krever det også at vi forbrukere blir mer beviste på, og styrer, vårt forbruk. Vi må bruke energien vår mer effektivt.

 

Grunnleggende begreper

Skal man kunne utøve god energiledelse er det etter vårt syn også viktig å forstå noen grunnleggende begreper, som vi skal gjøre veldig kort rede for her.

 • kWh: Kilowattimer er et uttrykk for energimengde

 

 • kW: Kilowatt er en måte å måle effekten på, eller hvor raskt du forbruker (eller produserer) strøm.

 

 • Effekttopper: Når man bruker mye strøm på én gang, for eksempel når man starter flere elektriske komponenter samtidig, får vi det man kaller en effekttopp. Effekttopper kan være kostbare, og kan i en del tilfeller enkelt reduseres.
 • Dynamisk effektstyring: For å kunne styre forbruket bedre bør vi glatte ut effekttoppene som oppstår i kraftsystemet. Vi vil da kunne spare samfunnet for betydelige kostnader for utbygging av infrastrukturen, en regning som igjen vil falle på forbrukerne til slutt. Dynamisk effektstyring kan bestå av at man har en bevissthet rundt hva som drar strøm. Man kan løse dette
  –  Manuelt: Et eksempel for de som har bodd i gamle hus og erfart at skrur man på panelovner, mikrobølgeovn og stekeovn samtidig, og erfart at sikringen går. Det samme kan jo skje i industrianlegg, der man overbelaster strømanlegget med fare for produksjonsstopp og kostnader knyttet til dette.
  –  Digitalt: ved å ha sensorikk og målepunkter kan man legge inn varsler på grenser, analysere trender, bruke strømdata som input i Sentral driftskontroll (SD-anlegg) eller Energioppfølgingssystem (EOS)

Samspill gir god ledelse

Energiledelse dreier seg om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Effektiv energiutnyttelse kan sikre optimal produksjon og bruk av energi i virksomheter. Gjennom energiledelse kan lønnsomme atferds- og investeringstiltak påvises og gjennomføres. Lavere energibruk reduserer kostnader, bedrer miljøprofilen og styrker konkurranseevnen. Den internasjonale standarden NS-EN ISO 50001 er et effektivt verktøy for implementering av energiledelse.

For å kunne utøve god energiledelse kreves det et godt datagrunnlag for å ta de riktige beslutningene. En anekdote til elbiler kan vise dette. Da bør du vite:

 • Hvor mange kWh du har på batteriet når du skal ut og kjøre. Hvor mye strøm du kommer til å forbruke på den planlagte turen
 • Hvor godt du kjenner ruten, og om du vet hvor mye strøm du trenger for å nå frem og tilbake

Dette kan gi beslutningsgrunnlag for flere tiltak

 • Planlegge med ladestopp
 • Bevissthet rundt økonomisk kjøring, høy fart øker forbruket og reduseres rekkevidden. Samtidig vil for lav fart føre til at man bruker lang tid på å komme frem

Så hva tenker du? Har du godt nok oversikt over eget strømforbruk til å fatte gode, energieffektiviserende tiltak, som hjelper oss på veien mot et bærekraftig samfunn og nullutslipsmål innen 2050? Så bra, gratulerer! Til dere andre; Ta gjerne kontakt for en uformell prat rundt løsninger og behov.

 

Kilder:
Langsiktig Markedsanalyse Norden og Europa 2020-50_revidert (statnett.no)
Energiledelse | standard.no

Ta kontakt med Glitre Energiløsninger for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med energiledelse