Glitre Energiløsninger og Circle K med innovativt samarbeid

I Glitre Energi er vår visjon «vi gjør morgendagen helt elektrisk». Som et ledd i dette samarbeider vi i Glitre Energiløsninger med Circle K om å pilotere nye energiløsninger ved hurtigladestasjonen som kommer på det nye veitrafikkanlegget Kongsbergporten i mai. Her skal vi utforske hvordan vi kan legge til rette for kostnadseffektiv etablering av hurtigladeanlegg der strømnettet har begrenset kapasitet, samtidig som anlegget skal levere tjenester tilbake til drift av strømnettet.  

Circle K etablerer et topp moderne hurtigladeanlegg og benytter taket til å produsere solenergi, mens Glitre Energiløsninger leverer en batteripakke  180 kW og et styresystem som overvåker og optimaliserer drift av batteri, solceller og hurtigladere.  

Deler av piloten inngår i det Enova-støttede NorFlex-prosjektet Glitre Energi deltar i, der man gjennom en markedsplass for fleksibilitet (midlertidig reduksjon av effekt) skal tilby å redusere forbruket når strømnettet er hardt belastet. Slik reduseres behov for investeringer i strømnettet, og aktører som tilbyr slik fleksibilitet mottar en kompensasjon for dette – smart for alle! Et batteri har i seg selv begrensninger i både effekt og samlet energimengde som kan tilbys, mens belastning på hurtigladere av natur er uforutsigbar og variabel. I piloten skal vi, i tillegg til mye annet, finne ut hvordan de i kombinasjon kan utgjøre en samlet kilde til fleksibilitet, samtidig som kundene selvsagt får ladet bilen sin når de har tenkt. 

En viktig motivasjon for begge parter er å utforme en fleksibel løsning som kan brukes der strømnettet har begrenset kapasitet, slik at man reduserer strømbehovet og unngår store investeringskostnader knyttet til anleggsbidrag. Dette er et kjent hinder for utbygging av hurtiglading, men er like relevant for andre nærings- og industriaktører.  

Samarbeidet gir oss førstehånds erfaring med komplekse energisystemer bestående av ulike energikilder og laster driftet som et helhetlig system blant annet for å minimere effekttopper, kostnader og miljøpåvirkning. Slike energisystemer vil bli langt vanligere fremover, drevet av teknologiutvikling, fallende kostnader på solceller og batteriløsninger, og i stadig større grad også krav til bærekraft og miljø. Erfaringene vi gjør oss her tar vi med oss inn i fremtidige prosjekter og leveranser.  

Ta kontakt med Glitre Energiløsninger for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg