God energiledelse – en liten innføring

God energiledelse – en liten innføring

For å lykkes med elektrifisering og klimamål krever det også at vi forbrukerne blir mer beviste på, og styrer, vårt forbruk. Vi gir deg noen grunnleggende begreper for å forstå god energiledelse.

Hvordan redusere dine energikostnader

Hvordan redusere dine energikostnader

Bedrifter ønsker alltid å redusere sine kostnader, men mange har dårlig oversikt over sine energikostnader, hva de går til, og ikke minst hvordan de kan reduseres.

Et kraftsystem i endring – prosumere vokser fram

Et kraftsystem i endring – prosumere vokser fram

Flere teknologiske og samfunnsmessige trender utfordrer den eksisterende strukturen i energiforsyningen, og det tidligere så tydelige skillet mellom produsent og konsumer er i ferd med å viskes ut – man får det som kalles en prosumer.