Et kraftsystem i endring – prosumere vokser fram

Helt siden elektrisitet bokstavelig talt så dagens lys på siste halvdel av 1800-tallet og helt frem til i dag, har strømmen blitt produsert i den ene enden av kraftsystemet, og konsumert av en forbruker i andre enden. Flere teknologiske og samfunnsmessige trender utfordrer nå raskt denne strukturen, og det tidligere så tydelige skillet mellom produsent og konsumer er i ferd med å viskes ut – man får det som kalles en prosumer.

Dette gir utfordringer for kraftsystemet, men gir også muligheter for aktører som tar i bruk fremtidsrettede energiløsninger.

En radikal omlegging av energisystemet

I det store perspektivet vil: 

  • energibehovet øke  
  • klimautfordringene kreve massive utslippskutt 
  • fremveksten av vind- og solenergi øke i takt med at prisene stuper, og dette skjer raskt!  
  • etterspørselen etter fossil energi avta, i takt med at miljøvennlige alternativer blir konkurransedyktige både for strømproduksjon og som energibærer i transportsektoren 

Dette gir betydelige innslag av uregulerbar kraftproduksjon, også her i Norge, samt en transportsektor som raskt elektrifiseres. Både produksjon og forbruk varierer mer enn tidligere. Ettersom kraftnettet krever at produksjon til enhver tid balanseres med forbruk, blir dette stadig mer krevende, og man får behov for både energilagring og forbruk som automatisk tilpasser seg produksjonen.

Bedrifter får betalt for å bruke strøm

Tenk deg at:

  • Din bedrift produserer strøm fra solceller på taket og at denne er billigere enn strømmen fra nettet
  • Firmabilen din lader automatisk når strømmen er billigst, og den er selvsagt fulladet når du trenger den
  • Din bedrift får betalt for å drifte og balansere strømnettet uten at dere foretar dere noe eller merker noe

Det som for få år siden var en fjern utopi er nå en realitet for stadig flere – dere har blitt en prosumer. En prosumer produserer strøm selv og tilpasser forbruket i takt med behov i energisystemet.

 

Hvis dere bruker mye strøm på én gang kan elbillading midlertidig stanses eller andre prosesser automatisk utsettes for å redusere effektleddet i nettleien.

På denne måten holder man energikostnadene nede og kan generere inntekter fra ulike energimarkeder, der aktører kompenserer ditt bidrag til å balansere strømnettet og redusere investeringsbehov gjennom ditt forbruksmønster. Noen slike markeder har eksistert lenge, mens andre er under fremvekst som resultat av endringene kraftsystemet står overfor.

Vi gjør en stadig mer kompleks energisektor forståelig og finner de riktige løsningene for din bedrift behov, slik at dere reduserer energiforbruk, energikostnader og miljøavtrykk.

Anders Diep-Lynne Glitre Energiløsninger

Vennlige løsninger for miljø og lommebok

I Glitre Energiløsninger jobber vi for å gjøre miljøvennlige løsninger lønnsomme. Å bruke kraftsystemet smartere er både miljøvennlig og lønnsomt. Én av aktivitetene våre er å jobbe med løsninger for fleksibilitet gjennom det Enova-støttede NorFlex-prosjektet, som forklares her i videoen under.

Ta kontakt med Glitre Energiløsninger for å høre hva vi kan gjøre for akkurat ditt firma