Energimåling til BREEAM-sertifisering

BREEAM er Europas ledende miljøsertifisering for nybygg og rehabiliterte bygg. Målet er å motivere til økt bærekraft og nytenkning i planleggings-, byggings- og driftsfasen av bygg. Med SmartEO kan Glitre Energiløsninger hjelpe deg å få maks BREEAM-poeng for energimåling på en enkel og kostnadseffektiv måte.

Men hva er egentlig BREEAM?

 

BREEAM er en sertifisering som gis etter antall poeng bygget oppnår innenfor ni ulike kategorier. Jo flere bærekraftstiltak som gjøres, jo flere poeng får bygget som dermed oppnår høyere sertifiseringsnivå. BREEAM Outstanding er det høyeste av fem nivåer som kan oppnås. Powerhouse Brattørkaia i Trondheim er et av syv bygg i Norge som har oppnådd denne klassifiseringen. Totalt i Norge er det i overkant av 300 BREEAM-NOR registrerte bygg, og det er sterkt voksende etterspørsel etter sertifiseringen.

 

Maks poeng energimåling

Energi er den kategorien i BREEAM-sertifiseringen som er vektet høyest. Den består av flere emner, emnet «Ene 02a Energimåling» for næringsbygg gir poeng for delmåling av energiforbruket. Kriteriet krever oppdeling av energimåling i blant annet oppvarming, kjøling og belysning. Målerne må være tilkoblet et energioppfølgingssystem, og energiforbruket må være synlig for drifter eller brukere av bygget.

Tradisjonelt har man løst dette med individuelle delmålere for utstyrskategoriene i hver fordeling. Dette har vært kostbart med et veldig stort antall energimålere og behov for mange ekstra gruppebrytere, kabling, og utstyr i underfordelinger.

Med Smart Energiovervåkning kan Glitre Energiløsninger hjelpe deg å oppfylle Ene 02a Energimåling slik at du får maks poeng. Vi tilbyr en ny kostnadseffektiv løsning basert på maskinlæring som gjør at du slipper kabling og mange målere. Med SmartEO kan kundene holde oversikt over energiforbruket i hele byggets levetid.

 

Info om BREEAM:

  • BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger
  • BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM, utviklet av Grønn Byggallianse
  • Utstedes i fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding
  • Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, forurensning.

Kilder:
Om BREEAM | byggalliansen.no
BREEAM-NOR 2016 for nybygg | byggalliansen.no

Ta kontakt med Glitre Energiløsninger for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med BREEAM