Fornybar energi og bærekraft

Vi må ta vare på de energiressursene vi har på en mest mulig energieffektiv måte – det er vårt felles ansvar. Den rimeligste og mest klimavennlige energien er den du ikke bruker. Det er mulig å finne gode energiløsninger der man kan redusere energibruken, spare penger og samtidig få dekket de individuelle behovene du eller din bedrift har. Det er bærekraft i praksis.

Hvorfor er dette viktig?  

På veien til en grønn omstilling har vi alle et ansvar for å ta de rette bærekraftige valgene. For å ikke sløse med de ressursene og den energien vi har til rådighet.  

Grønt skifte i 100 år

I Norge er vi heldige som har den fantastiske vannkraften. Ren og fornybar vannkraft er ryggraden i det norske kraftsystemet og har bidratt til å bygge det norske velferdssamfunnet i godt over 100 år. Selv om vi i Norge har tilgang til ren og fornybar vannkraft, er fortsatt 50 prosent av energibruken i Norge fossil. I både transportsektoren, på norsk sokkel, i norsk industri, og også i norske bygg er det fortsatt store CO2 utslipp som må reduseres.  

For å nå klimamålene har vi et felles ansvar for å ta vare på og utvikle de ressursene vi har. Skal vi lykkes med et grønt skifte må vi gjøre det sammen – næringslivet, det offentlige og enkeltmennesker. Vi må alle gjøre vårt. Gjennom partnerskap kan nye løsninger skapes både lokalt, nasjonalt og globalt. Glitre Energiløsninger utvikler nye verdiskapende konsepter, produkter og tjenester som driver det grønne skiftet.  

Energibruk i norske bygg

Tall i prosent – 2018

85
strøm
12
fjernvarme og bioenergi
3
petroleumsprodukter

Bærekraftsmålene

Ren energi er ingen selvfølge for alle. Nettopp derfor er «Ren energi til alle» FNs bærekraftsmål nr. 7 ett av de viktigste bærekraftsmålene for Glitre Energi og Glitre Energiløsninger.   

Det handler om å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. I Norge betyr det at vi forsøker å omgjøre all energien vi bruker fra fossil energi til fornybar energi. For å lykkes med det må vi øke andelen av fornybar energi, forbedre energieffektivitet og sikre tilgjengelighet 

Med elektrifisering og befolkningsvekst vil vi trenge mer ren og fornybar kraft i fremtiden, og vi må bruke den bedre og smartere.  

Teknologi gir smartere løsninger 

En av løsningene er å ta i bruk teknologi. 

Glitre Energiløsninger har utviklet ny teknologi som gjør det enklere å styre energibruken og som gir billigere energikostnader slik at man ikke sløser med ressursene. Det er bærekraft i praksis!

Når teknologien blir enkel og billig nok, blir det lettere å velge de bærekraftige løsningene. Det er ett av våre mål. Vi i Glitre Energiløsninger gjør lønnsomt å være bærekraftig. 

Kontakt oss gjerne

Anniken Auke Borgen

Anniken Auke Borgen

forretningsutvikler

Guro Knapstad

Guro Knapstad

konsernansvarlig forretningsutvikling og innovasjon