Glitre Energiløsninger og Circle K med innovativt samarbeid

Glitre Energiløsninger og Circle K med innovativt samarbeid

I Glitre Energi er vår visjon «vi gjør morgendagen helt elektrisk». Som et ledd i dette samarbeider vi i Glitre Energiløsninger med Circle K om å pilotere nye energiløsninger ved hurtigladestasjonen som kommer på det nye veitrafikkanlegget Kongsbergporten i mai. Her skal vi utforske hvordan vi kan legge til rette for kostnadseffektiv etablering av hurtigladeanlegg der strømnettet har begrenset kapasitet, samtidig som anlegget skal levere tjenester tilbake til drift av strømnettet.   Circle K etablerer et topp... Read more »

Energimåling til BREEAM-sertifisering

Energimåling til BREEAM-sertifisering

BREEAM er Europas ledende miljøsertifisering for nybygg og rehabiliterte bygg. Målet er å motivere til økt bærekraft og nytenkning i planleggings-, byggings- og driftsfasen av bygg. Med SmartEO kan Glitre Energiløsninger hjelpe deg å få maks BREEAM-poeng for energimåling på en enkel og kostnadseffektiv måte. Men hva er egentlig BREEAM?   BREEAM er en sertifisering som... Read more »

God energiledelse – en liten innføring

God energiledelse – en liten innføring

For å lykkes med elektrifisering og klimamål krever det også at vi forbrukerne blir mer beviste på, og styrer, vårt forbruk. Vi gir deg noen grunnleggende begreper for å forstå god energiledelse.

Hvordan redusere dine energikostnader

Hvordan redusere dine energikostnader

Bedrifter ønsker alltid å redusere sine kostnader, men mange har dårlig oversikt over sine energikostnader, hva de går til, og ikke minst hvordan de kan reduseres.

Et kraftsystem i endring – prosumere vokser fram

Et kraftsystem i endring – prosumere vokser fram

Flere teknologiske og samfunnsmessige trender utfordrer den eksisterende strukturen i energiforsyningen, og det tidligere så tydelige skillet mellom produsent og konsumer er i ferd med å viskes ut – man får det som kalles en prosumer.